Tin tức

Cập nhật chính sách cuộc gọi video đối với các sự kiện Google Calendar được ủy quyền và được chuyển giao

Thg 8 15, 2020 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Cập nhật chính sách cuộc gọi video đang thực hiện một số thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chính ...

Xem thêm →

Chủ đề tối hiện khả dụng đối với Google Chat trên Android và iOS

Thg 8 14, 2020 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Google đã cải tiến Google Chat trên Android và iOS với hỗ trợ chủ đề tối. Chủ đề tối là m...

Xem thêm →

Bản beta mới bổ sung các điều khiển IRM cho DLP để giúp bảo vệ nội dung nhạy cảm trong tài liệu

Thg 8 13, 2020 | 0 Bình luận

Tính năng mới:Giờ đây, người dùng có thể tự động hạn chế khả năng tải xuống, in và sao chép các t...

Xem thêm →