Tin tức

Gmail an toàn hơn với tiêu chuẩn MTA-STS

Thg 4 24, 2019 | 0 Bình luận

Google thông báo rằng Gmail sẽ trở thành nhà cung cấp email lớn đầu tiên tuân theo các tiêu chuẩn...

Xem thêm →

Chương trình đánh giá bảo mật mới đối với các ứng dụng trên G Suite Marketplace

Thg 4 23, 2019 | 0 Bình luận

Những thay đổi mới:Google bắt đầu chương trình đánh giá bảo mật G Suite Marketplace (GSM), cho ph...

Xem thêm →

Thông tin chi tiết cộng tác trong Trang tổng quan hoạt động

Thg 4 22, 2019 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Google đã giới thiệu hai tính năng mới cho Trang tổng quan hoạt động trong Google Docs, ...

Xem thêm →