Tin tức

Lọc tiếng ồn gây rối trong Google Meet

Thg 7 14, 2020 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Để giúp hạn chế gián đoạn cuộc họp, Google Meet giờ đây có thể lọc tiếng ồn nền một cách ...

Xem thêm →

Cập nhật ứng dụng G Suite cho thiết bị di động và máy tính trước ngày 12/8/2020 để đảm bảo được tiếp tục hoạt động

Thg 7 13, 2020 | 0 Bình luận

Tóm tắtNăm 2018, Google đã bắt đầu thực hiện các thay đổi đối với cơ sở hạ tầng dịch vụ và API để...

Xem thêm →

Tùy chỉnh biểu đồ trục mới trong Google Sheets: ký hiệu phân cách, khoảng chia ký hiệu phân cách và hiệu chỉnh các trục

Thg 7 10, 2020 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Google đã thêm các tính năng mới để giúp người dùng tùy chỉnh biểu đồ trục trong Google S...

Xem thêm →