Tin tức

Di chuyển các quy tắc Drive DLP sang hệ thống mới

Thg 8 04, 2020 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Vào tháng 1, Google đã ra mắt một hệ thống mới giúp triển khai các chính sách ngăn ngừa m...

Xem thêm →

[Cần hành động] Tùy chọn Chế độ hạn chế sẽ chặn video tải lên YouTube từ ngày 20/8/2020

Thg 8 03, 2020 | 0 Bình luận

Quản trị viên G Suite lưu ý!Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, nếu quản trị viên bật tùy chọn cài đặ...

Xem thêm →

Trash - tính năng mới trong Google Contacts

Thg 7 29, 2020 | 0 Bình luận

Tóm tắt:Google đã thêm Trash vào Google Contacts. Bây giờ, khi người dùng xóa một liên hệ, liên h...

Xem thêm →